Z powodu błędnego działania funkcji mail() na serwerze do kontaktu proszę używać linkalub próbować z dawnym formularzem

formularz mailowy