NASZE MIASTO
 
::administracja

:: KS Zenit

::Związki i Stowarzyszenia

::galeria


 

 

ADMINISTRACJA
 


Władze Chmielnika:
Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik - Jarosław Zatorski

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik - Bożena Stępień

Sekretarz Gminy - Andrzej Piwowarski

Jednostki administracyjne w Gminie Chmielnik:

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Plac Kościelny 5
tel/fax [041] 354-32-73
e-mail: umig@chmielnik.com
www.chmielnik.com

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chmielniku

ul. Witosa 4
tel. [041] 354-43-83

Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku
z siedzibą w Zreczu Dużym

tel /fax [041] 354-44-30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku
ul. Kielecka 18
tel. [041] 354-29-44

Szpital Powiatowy w Chmielniku
ul. Kielecka 1-3
tel [041] 354-20-17
www.szpital-chmielnik.idea.media.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Chmielniku Państwowej Straży Pożarnej
ul. 13 Stycznia 23
tel. [041] 354-27-66
tel. 998


Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
Punkt w Chmielniku - Pogotowie Ratunkowe

tel. [041] 354-20-54
tel. 999

Komisariat Policji w Chmielniku
ul. Witosa 6
tel. [041] 354-25-53
tel. 997

Straż Miejska w Chmielniku
ul. 13 Stycznia 17
tel. [041] 354-28-49

Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku
ul. Starobuska 8
tel. [041] 354-23-97,Jednostki oświatowe:

Samorządowe Przedszkole w Chmielniku
tel. [041] 354-22-66

Samorządowe Przedszkole w Piotrkowicach
tel. [041] 354-90-12

Publiczne Gimnazjum w Chmielniku
ul. Szkolna 7
tel. [041] 354-27-79

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
ul. Szkolna 7
tel. [041] 354-21-13
Filie:
Szkoła w Śladkowie Małym
Szkoła w Szyszczycach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrkowicach

tel. [041] 354-90-12
Filia:
Szkoła w Celinach

Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli
W skład wchodzą:
Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole w Suchowoli

Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym
tel. [041] 354-24-20

Szkoła Podstawowa w Lubani
tel. [041] 354-00-09

Szkoła Podstawowa w Sędziejowicach
tel. [041] 354-20-03
Filia
Szkoła w Śladkowie Dużym

Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku
tel. [041] 354-28-94
W ramach którego działają:
- Liceum Ogólnokształcące im. A. Dygasińskiego w Chmielniku
- szkoła ponadgimnazjalna 3 lata
- szkoła średnia 4 lata
- Technikum nr 2
- Technikum Ekonomiczne szkoła ponadgimnazjalna - 4 lata
- Liceum Ekonomiczne - szkoła średnia - 5 lat

Zespół Szkół nr 4 w Chmielniku
ul. Mielczarskiego
W ramach którego działają:Technikum Elektryczne,
Technikum Mechaniczne,
Technikum Budowlane

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oddział w Chmielniku

 

 
 

2003 © copyright by CHE. All rights reserved.