NASZE MIASTO
 
::administracja

:: KS Zenit

::Związki i Stowarzyszenia

::galeria


 

 

Związki i Stowarzyszenia
 


Towarzystwo Miłośników Ziemi Chmielnickiej


Towarzystwo Miłośników Ziemi Chmielnickiej działa przy ChCK (ciekawostką jest to, że w Chicago istnieje żydowskie stowarzyszenie o tej samej nazwie, towarzystwa te nie utrzymują kontaktów). Towarzystwo Chmielnickie powstało z okazji jubileuszu 750-lecia historii i 440 lecia nadania Chmielnikowi praw miejskich. Towarzystwo stawia sobie za cel szerzenie i umocnienie przywiązania do Ziemi Chmielnickiej wśród jej mieszkańców i przyjaciół zamiejscowych, poznawanie przeszłości regionu i opiekę nad zabytkami, popieranie i inicjowanie wszechstronnego rozwoju miasta, inspirowanie mieszkańców do działań twórczych oraz popularyzowanie Ziemi Chmielnickiej. Czyni to przez organizację imprez z udziałem wybitnych chmielniczan, publikacje pocztówek, folderów i druków okolicznościowych.
Towarzystwo liczy ok. 90 członków, a jego rejestracja odbyła się w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach 14.I.1992 roku. powołany został 11 osobowy zarząd, którego prezesem został mgr Jacek Waleńko - rodowity Chmielniczanin od kilku lat mieszkający w Bydgoszczy, lecz sercem nieodmiennie związany z rodowitym miastem. Wiceprezesami mianowano Leszka Wawrzyka i Zofię Śliwińską, kanclerzem został Dariusz Ślusarski.
Jednym z podstawowych celów Towarzystwa jest zaszczepienie dorastającym mieszkańcom naszego miasta szacunku i przywiązania do chmielnickiej ziemi.
Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy członków i honorowym pełnieniu funkcji w jego władzach. Podstawą utrzymania są składki członkowskie oraz symboliczne kwoty pieniężne od kilku sponsorów.

ul. Starobuska 8
Chmielnik 26-020

 

 

 
 

2003 © copyright by CHE. All rights reserved.