HISTORIA
 
::pochodzenie herbu i nazwy

::historia miasta

::Zabytki:

-Kościół NP NMP
-Kościół Świętej Trójcy
-Synagoga
-Rynek
-Młyn
-Pomniki Chmielnika

 

 

Pochodzenie nazwy i herbu
 
Chmielnik to nazwa topograficzna, kulturowa, wywodząca się od miejsca zarosłego chmielem, sadu chmielowego, co jest związane z warzelnictwem piwa. Odzwierciedleniem tego jest herb miasta przedstawiający na tarczy w polu czerwonym zieloną gałązkę chmielu zakończoną trzema szyszkami. W przekazach źródłowych nazwa miejscowości pojawia się w różnym brzmieniu i pisowni m.in. jako Chmielik, Chmelik by ostatecznie przybrać obecną formę.
Herb Chmielnika XVI w.
Wzór z zachowanej odbitki
na dokumencie z 1774 r.

Współczesny herb Chmielnika
 
 

2003 © copyright by CHE. All rights reserved.