HISTORIA
 
::pochodzenie herbu i nazwy

::historia miasta

::Zabytki:

-Kościół NP NMP
-Kościół Świętej Trójcy
-Synagoga
-Rynek
-Młyn
-Pomniki Chmielnika

 

 

Synagoga
 
 
 


Budowa Synagogi rozpoczęła się w 1630 roku, dzięki przywilejowi Krzysztofa Gołuchowskiego. Zakończona została w 1633 (34) roku. Budowla znajdowała się w centrum ówczesnej dzielnicy żydowskiej i stanowiła wraz ze szkołami kahalnymi i domem talmudycznym ośrodek religijny.
Bożnica wybudowana jest na planie prostokąta. Wewnątrz znajduje się jednoprzestrzenna sala modlitw i dwudzielny przedsionek. Sklepienie pochodzi z XIX wieku i położone jest na przekroju łuku pełnego, ozdobione motywami geometrycznymi (koła i prostokąty). Dach jest czterospadowy otoczony gzymsem koronowym.

 

 

 
 

2003 © copyright by CHE. All rights reserved.